Mapka

Przy brzegu jeziora, w otoczeniu drzew, na trawie